επιπέταλος

-ο
βοτ. (για τους στήμονες τού άνθους) αυτός που βρίσκεται πάνω στα πέταλα τής στεφάνης τού άνθους.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.